Caritas in Veritate

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Caritas in Veritate (Latijn voor Naastenliefde in Waarheid) is de derde encycliek van paus Benedictus XVI. De encycliek gaat over de menselijke ontwikkeling, en het belang van zowel liefde als waarheid hierbij. De encycliek is onderdeel van de Sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. In deze encycliek - met als ondertitel over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid - zoekt de paus aansluiting bij de eerdere encyclieken Populorum Progressio (van paus Paulus VI) en Sollicitudo Rei Socialis (van paus Johannes Paulus II).

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum