Centiare

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een centiare (lees: centi-are) is een oppervlaktemaat, afgeleid van de are. Hij werd in de landmeetkunde vaak gebruikt om de grootte (oppervlakte) van percelen (vooral landbouw- en bosgrond, maar ook soms bouwgrond) uit te drukken.

Table info: Grotere en kleinere eenheden, factor, naam, s...
Grotere en kleinere eenheden
factor naam symbool
10−2 centiare ca
1 are a
102 hectare ha
Close

Een are komt overeen met een gebied van 10 meter in het vierkant en is dus 100 m². Een centiare, een honderdste van een are, is daarmee 1 m².

Sinds de invoering van het SI-stelsel geldt de centiare als een verouderde benaming voor de vierkante meter. Wel wordt de term nog vaak gebruikt bij kadasters en in de makelaardij.