cover image

Chlorofyl

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Chlorofyl of bladgroen is een fotosynthetisch pigment: een biologisch pigment dat fotosynthese mogelijk maakt. Bladgroen bevindt zich in de mesosomen van verschillende soorten eencellige blauwwieren en in de chloroplasten in de cellen van de viridiplantae, waartoe de groenwieren, de bruinwieren, en alle landplanten behoren. Chloroplasten geven de bladeren, en andere groene plantendelen (stengels) van planten hun groene kleur. Roodwieren hebben vergelijkbare rhodoplasten, die een rode kleur geven aan de planten.

Chlorophyll_ab_spectra-en.svg
Absorptiespectrum van chlorofyl a (blauw) en b (rood)
Chlorophyll_structure.png
Gemeenschappelijke structuur van chlorofyl a en b

Chlorofyl absorbeert bepaalde kleurenspectra uit zonlicht. De opgevangen zonne-energie wordt gebruikt voor de vorming van de covalente bindingen tussen de koolstof-, waterstof-, en zuurstofmoleculen die samen een glucose-molecuul vormen: zonne-energie wordt omgezet in chemische energie. Chlorofyl is groen doordat het het rode en blauwe deel van het lichtspectrum absorbeert: alleen groen licht wordt teruggekaatst. Fotosynthese in chloroplasten is een biochemische reactie waarbij uit koolstofdioxide en water, glucose en zuurstof worden gevormd.

De vanuit chlorofyl kunstmatig bereide, chemische verbinding chlorofylline, is de kleurstof E140, die wordt gebruikt in geneesmiddelen en voedingsmiddelen.

Oops something went wrong: