Comptabiliteitswet 2016

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk, kortweg de Comptabiliteitswet 2016, stelt regels omtrent de Nederlandse Rijksbegroting alsmede omtrent de Algemene Rekenkamer. Daarmee geeft zij vorm aan de opdracht in de Nederlandse Grondwet om rijksbegroting (artikel 105) en Rekenkamer (artikel 78) bij formele wet te regelen.

Quick facts: Comptabiliteitswet 2016, Citeertitel, Titel, ...
Comptabiliteitswet 2016
Citeertitel Comptabiliteitswet 2016
Titel Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk
Afkorting CW 2016
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Economisch recht
Rechtsgebied Vlag van Nederland Nederland
Status Geldend
Grondslag Geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 10 maart 2016
Aangenomen door Tweede Kamer op 11 oktober 2016; Eerste Kamer op 21 maart 2016
Ondertekend op 22 maart 2017
Gepubliceerd op 7 april 2017
Gepubliceerd in Stb. 2017, 139
In werking getreden op 1 januari 2018
Geschiedenis
Opvolger van Comptabiliteitswet 2001
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Comptabiliteitswet 2016
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Close