Concessie (vergunning)

vergunning om een gebied of bezit te gebruiken / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie of concessiehouder krijgt dus een monopolie (alleenrecht) op bijvoorbeeld een stuk grondgebied.

De aanbestedende dienst van de overheid kan ook een concessieovereenkomst sluiten voor het verrichten van openbare werken.

Een gemeente kan bijvoorbeeld een concessie verlenen aan de private uitbater van een cafetaria aan het gemeentelijk zwembad of de staat kan een concessie verlenen voor het winnen van delfstoffen in een bepaald gebied.

Een concessie en een vergunning zijn weliswaar verwant maar niet hetzelfde. Beide impliceren een (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren.

  • Een concessie wordt door een overheid verleend omdat de overheid die activiteit wenselijk acht op grond van het door haar te behartigen publieke belang. Soms ontvangt de concessiehouder subsidie. Bijvoorbeeld de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet.
  • De overheid staat onverschillig tegenover de activiteit die op grond van de vergunning uitgevoerd mag worden.

De concessie wordt verleend als eenzijdig besluit en na (impliciete) aanvaarding door de concessiehouder ontstaat er een publiekrechtelijke overeenkomst.