Configureren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Configureren is het samenstellen van een product uit verschillende basisbouwstenen, de keuze en schikking (combinatie) van componenten die samen een systeem met de gewenste functionaliteit moeten vormen. Het begrip wordt vooral gebruikt bij relatief complexe technische systemen die opgebouwd zijn uit componenten waarvan verschillende versies (varianten) kunnen bestaan, zoals vliegtuigen, auto's en computerhardware en -software.

Het kenmerk van het configureren is dat de stuklijst van het te maken product pas ontstaat nadat het product geconfigureerd is. Een tweede kenmerk om het configureren mogelijk te maken is dat de bouwstenen of de modules dusdanig ontworpen zijn dat ze onderling uitwisselbaar zijn.

Oorspronkelijk komt het woord configureren uit het Latijn: cōnfigūrāre (dezelfde vorm geven). Met de opkomst van de automatisering en met de komst van krachtigere computers werd het mogelijk om het productconfigureren in de massaproductie toe te passen.

Oops something went wrong: