Constructie met passer en liniaal

manier om meetkundige figuren te tekenen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een constructie met passer en liniaal is het construeren van een bepaalde figuur, lengte, hoek of punt in het euclidische vlak met alleen een passer en liniaal.

Straight_Square_Inscribed_in_a_Circle_240px.gif
Constructie van een vierkant.
Pentagon_construct.gif
Constructie van een regelmatige vijfhoek.
HexagonConstructionAni.gif
Constructie van een regelmatige zeshoek.

Constructies die niet met deze middelen konden worden uitgevoerd werden door de Grieken uit de klassieke oudheid, en in hun navolging tot in de twintigste eeuw, niet als bevredigend ervaren. De constructies zijn in zekere zin opnieuw actueel geworden door het gebruik van dynamische meetkundesoftware, waarin dergelijke constructies kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeelden van constructies met passer en liniaal zijn het midden bepalen tussen twee punten, het tekenen van een bissectrice en het tekenen van bepaalde regelmatige veelhoeken.