Contante waarde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De contante waarde (CW), actuele waarde (AW) of geactualiseerde waarde van een toekomstig bedrag aan geld over een tijdsperiode van t jaar en bij disconteringsvoet i (ook actualiseringsvoet genoemd), is het bedrag dat uitgezet tegen samengestelde interest bij een rentevoet gelijk aan de disconteringsvoet en continue rentebijschrijving na de periode van t jaren juist het gegeven bedrag oplevert. Eenvoudig geformuleerd; de huidige waarde van een bedrag waarover pas na een bepaalde periode beschikt kan worden.

In plaats van terugrekenen op basis van de rentevoet kan men dat ook doen op basis van de inflatie; als iemand over een jaar een bedrag van €100 zal ontvangen, maar de inflatie zal gedurende dat jaar 4% bedragen, zal voor die €100 op dat moment minder gekocht kunnen worden dan voor €100 die nu beschikbaar is. Die €100 nu is te vergelijken (qua koopkracht) met €104 over 1 jaar. Maar die €100 over een jaar is te vergelijken met 96,15 (100/1.04) euro nu. De CW van die €100 is dus €96,15. Men zegt wel dat met die €96,15 het bedrag van "100 euro over een jaar" 'contant gemaakt' is.

Contante-waardeberekeningen spelen een grote rol in de financiële wereld, bijvoorbeeld bij de beoordeling van de vermogenspositie van pensioenfondsen.