Cyclohexeen

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Cyclohexeen is een organische verbinding met als brutoformule C6H10. Bij kamertemperatuur is het een kleurloze vloeistof met een sterke, benzineachtige geur. Het is een cyclische, onverzadigde koolwaterstof, kortweg een cycloalkeen genoemd.

Quick facts: Cyclohexeen, Structuurformule en molecuulmode...
Cyclohexeen
Structuurformule en molecuulmodel
Cyclohexen_-_Cyclohexene.svg
Structuurformule van cyclohexeen
Algemeen
Molecuulformule C6H10
IUPAC-naam cyclohexeen
Andere namen 1,2,3,4-tetrahydrobenzeen
Molmassa 82,15 g/mol
SMILES
C1C=CCCC1
CAS-nummer 110-83-8
EG-nummer 203-807-8
PubChem 8079
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarToxisch
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H311
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P280 - P312
VN-nummer 2256
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,81[1] g/cm³
Smeltpunt −103,7[1] °C
Kookpunt 83[1] °C
Vlampunt −17[1] °C
Zelfontbrandings- temperatuur 265[1] °C
Dampdruk 9400[1] Pa
Oplosbaarheid in water 0,050[1] g/L
Onoplosbaar in water
log(Pow) 2,86
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close