cover image

Deelgemeente (Nederland)

tot 19 maart 2014 in Nederland de laagste bestuurslaag in een gemeente / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een deelgemeente was tot 19 maart 2014 in Nederland de laagste bestuurslaag in een gemeente. In de Gemeentewet was geregeld dat een gemeentebestuur een aantal deelgemeenten kon instellen.[1] Deelgemeenten konden een eigen volksvertegenwoordiging hebben, de deelraad geheten (vergelijkbaar met de gemeenteraad), en een dagelijks bestuur (vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders). Tot de opheffing beschikten alleen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam over deelgemeenten. Op een enkele uitzondering na hadden al deze deelgemeenten een eigen deelgemeentebestuur.

Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal  Portal.svg  Politiek
Portaal  Portal.svg  Nederland

De Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen is op 19 maart 2014 in werking getreden. Dit gebeurde in het kader van het beperken van het aantal niveaus van algemeen bestuur onder het Rijk tot twee (per 1 januari 2015 zijn ook de plusregio's afgeschaft). De Gemeentewet blijft nog wel ruimte bieden voor verzwakte vormen van binnengemeentelijke decentralisatie, zoals territoriale bestuurscommissies, en dorps- of wijkraden. In Amsterdam en Rotterdam zijn de deelgemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vervangen door territoriale bestuurscommissies.

Oops something went wrong: