cover image

Detritus (biologie)

dood organisch materiaal / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Detritus (Latijn: afval) is elk dood organisch materiaal. In engere zin worden er de in de wateren zwevende organische deeltjes mee bedoeld die afkomstig zijn van dode organismen en die al door mechanische (niet-chemische) processen zijn verkleind. Ook vallen er de organische uitscheidingen van organismen onder die de organische deeltjes verder afbreken. Een overbelasting met detritus kan tot eutrofiëring van het water leiden.

-_Leaves_01_-.jpg
Rottende bladeren
1rightarrow_blue.svg Zie Organische stof voor afgestorven plantaardig materiaal in de bodemkunde