Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM, letterlijk "diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen") is een Amerikaans classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. In de meeste landen dient het handboek als de standaard in de psychiatrische diagnostiek.

De DSM was noodzakelijk geworden om een einde te maken aan de grote internationale spraakverwarring in de literatuur over psychische aandoeningen. Termen als "depressie" of "psychose" werden door verschillende auteurs heel anders ingevuld en waren vaak ook nationaal gekleurd. Zo kon met de DSM veel meer eenheid gebracht worden in diagnosen: het was nodig om alle symptomen duidelijk te omschrijven, en precies te definiëren welke symptomen kunnen voorkomen bij een stoornis of syndroom (ziektebeeld), en bij hoeveel symptomen de diagnose van toepassing is.

In mei 2013 werd de DSM-5 gepubliceerd.

In april 2014 volgde de Nederlandse vertaling hiervan.[1] Deze is sinds 2017 in Nederland leidend bij het bepalen van de verzekerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).[2][3]

In maart 2022 verscheen de herschreven versie van de DSM-5, de DSM-5-TR (ISBN 9780890425763), waarin een update is verwerkt van diagnostische criteria.[4]