cover image

Fosforpentoxide is een anorganische verbinding met als brutoformule P4O10. De witte kristallijne vaste stof is het anhydride van fosforzuur. Het is een krachtig droogmiddel en reageert exotherm met water, onder vorming van fosforzuur.

Quick facts: Difosforpentoxide, Structuurformule en molecu...
Difosforpentoxide
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van fosforpentoxide
Molecuulmodel van fosforpentoxide
Algemeen
Molecuulformule P4O10
IUPAC-naam difosforpentoxide
Andere namen fosfor(V)oxide, tetrafosfordeca-oxide
Molmassa 283,889 g/mol
CAS-nummer 16752-60-6
Beschrijving Witte vaste stof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Gevaar
H-zinnen H314
EUH-zinnen geen
P-zinnen P280 - P305+P351+P338 - P310
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Dichtheid 2,39 g/cm³
Smeltpunt 340 °C
Sublimatiepunt 360 °C
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal    Scheikunde
Close

Oops something went wrong: