Economische waarderingsmethode

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Economische waarderingsmethoden zijn op natuur- en milieugebied manieren om de waarde van een marktgoed te bepalen, gebaseerd op de veronderstelling dat die waarde mede afhangt van de natuur- en/of milieukwaliteit.

Binnen de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden verschillende gangbare waarderingsmethoden toegepast. Elke methode is toepasbaar op een bepaalde soort waarderingsvraagstukken, en er kunnen bepaalde ecosysteemfuncties mee gewaardeerd worden.

De methoden zijn: