Elektronisch afval

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische toestellen. Ook onverkochte toestellen worden als elektronisch afval beschouwd.

Ewaste-pile.jpg
Elektronisch afval

De verwerking van dit afval gebeurt voor een deel in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheid- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt die toe te schrijven zijn aan gebrek aan insluiting, zoals lekkende stortplaatsen, en aan het verbranden van het afval. De Conventie van Bazel heeft zich als doel gesteld deze problemen aan te pakken.

Hergebruik en (deskundige) recycling worden gepromoot als alternatieven voor elektronisch afval.

Oops something went wrong: