Emanationisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Emanationisme is een filosofische leerstelling, toegeschreven aan Plotinus en andere neoplatonisten, over het ontstaan en de ontologische structuur van de wereld die uitgaat van een evolutie door emanatie. Emanatie is een uitvloeiing, uitstorting, uitstraling of een voortvloeiing van iets. Het emanationisme is een filosofie over het ontstaan van alles, waaronder de kosmos alsook het leven. Deze filosofie onderscheidt zich van onder meer het creationisme en het evolutionisme.

Plotinos.jpg
Plotinos

Bij emanatie vloeit iets tevoorschijn uit de essentie, het oorspronkelijke wezen (zie ook: dharma). Het rolt er uit: zie evolutie en zijn tegenhanger involutie.

Oops something went wrong: