cover image

Energieopslagtechniek

verzameling van methoden die worden gebruikt voor energieopslag op grote schaal in een elektriciteitsnet / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Energieopslagtechnieken worden gebruikt om vraag en aanbod van elektriciteit in een elektriciteitsnetwerk te balanceren. Voor de grootschalige belastingsverdeling van een onderling verbonden elektrisch netwerk sturen elektrische energieproducenten de overtollige dalurenelektriciteit via het transmissienet naar buffercentrales voor tijdelijke opslag van de energie. De energieopslaglocaties worden dan energieproducenten wanneer de vraag naar elektriciteit groter is. Dit vermindert de kosten van de piekvraag van elektriciteit door het beschikbaar maken van de energie voor gebruik tijdens de piekvraag zonder extra investeringen in overtollige productiecapaciteit dat het merendeel van de dag niet gebruikt zou worden.

Coo-rotors.jpg
De machinezaal van de pompcentrale van Coo-Trois-Ponts

Naargelang van de vorm van de opgeslagen energie onderscheidt men:[1]

Als opgepompt water buiten beschouwing wordt gelaten, is de opslagcapaciteit die verbonden is met het elektriciteitsnet, als volgt verdeeld:[1]

  • warmte 45,63%
  • elektrochemisch 32,73%
  • mechanisch (zonder opgepompt water) 21,35%
  • chemisch (waterstof) 0,29%