Essentiële-informatiedocument

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het essentiële-informatiedocument (Eid), in het Engels key information document (KID), is in de EU een verplicht, gestandaardiseerd document voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (packaged retail and insurance-based investment products, priip's, ook geschreven PRIIP's of PRIIPs).[1][2][3][4][5]

Financiële instrumenten

Effecten
Obligatie
EMTN
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel
ETF
Crypto

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie
Turbo

Bijzondere obligaties
Nulcouponobligatie
Inflatie-obligatie
Eeuwigdurende obligatie
Covered bond
Collateralized debt obligation

Informatie
Essentiële-informatiedocument

Voor beleggingsfondsen is er de essentiële beleggersinformatie (Ebi).

Het Eid en de Ebi zijn aanvullend, en geen vervanging voor het prospectus.

Op de informatie wordt toegezien door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Oops something went wrong: