Estuarium

verbrede riviermond naar open zee / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.

River_Plate.jpg
Estuarium van de Río de la Plata op de grens van Uruguay (noorden) en Argentinië (zuiden)

Estuaria hebben dikwijls een grote natuurwaarde. Ze bestaan typisch uit slikken en schorren of kwelders die heel rijk zijn aan ongewervelde dieren en zo onder meer op vogels een grote aantrekkingskracht hebben.

Oops something went wrong: