cover image

Ethanol

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ethanol, ook wel ethylalcohol genoemd, is de bekendste en meest voorkomende alcohol, aangezien het een veelgebruikt oplosmiddel is en het de alcohol is die in alcoholische dranken zit. De molecuulformule van ethanol is C2H5OH, met als brutoformule C2H6O, waardoor het vaak wordt afgekort als EtOH. In het dagelijkse spraakgebruik is ethanol beter bekend als alcohol.

Quick facts: Ethanol, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Ethanol
Structuurformule en molecuulmodel
Ethanol-2D-skeletal.svg
Skeletnotatie van ethanol
Ethanol-3D-balls.png
Molecuulmodel van ethanol
Algemeen
Molecuulformule C2H5OH
IUPAC-naam ethanol
Andere namen ethylalcohol, alcohol, wijngeest
Molmassa 46,0688 g/mol
SMILES
CCO
CAS-nummer 64-17-5
EG-nummer 200-578-6
PubChem 702
Beschrijving Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Vergelijkbaar met methanol, 1-propanol
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Ontvlambaar
Gevaar[1]
H-zinnen H225[1]
P-zinnen P210[1]
Carcinogeen ja[2]
Hygroscopisch? ja
Opslag In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte
EG-Index-nummer 603-002-00-5
MAC-waarde 960 mg/m³
LD50 (ratten) 7060[3] mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij 20°C) 0,79[3] g/cm³
Smeltpunt −114,4 °C
Kookpunt 78,37 °C
Vlampunt 12 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 400[3] °C
Dampdruk (bij 20°C) 5800[3] Pa
Goed oplosbaar in water[3]
Viscositeit 1,2 × 10−3 Pa·s
Brekingsindex 1,362 (589 nm, 20 °C)
Cop,m 2,43 J/mol·K
Evenwichtsconstante(n) pKa = 15,9
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close
Ethanol-xtal-1976-3D-balls.png
Waterstofbruggen in vast ethanol bij −186°C.
Liquid-Liquid_Equilibrium_%28Miscibility_Gap%29_Mixture_of_Ethanol_and_Dodecane.png
Ontmengingsgebied bij het vloeistof-vloeistofevenwicht in een mengsel van ethanol en dodecaan.
Vapor-Liquid_Equilibrium_Mixture_of_Ethanol_and_Water.png
Azeotroopvorming bij een mengsel van water en ethanol.

Ethanol is een vluchtige, ontvlambare vloeistof met een karakteristieke geur. Planten en micro-organismen maken ethanol aan tijdens de anaerobe omzetting (fermentatie) van bepaalde koolhydraten. Ook kan het via petrochemische processen worden geproduceerd. Door zijn desinfecterende eigenschappen wordt ethanol verwerkt in sommige ontsmettingsmiddelen. De chemische industrie gebruikt het bij de synthese van organische verbindingen.

Ethanol is een belangrijke alternatieve brandstof. Wanneer het uit biologische bronnen wordt gewonnen, zoals uit plantaardig materiaal, spreekt men van bio-ethanol. Bio-ethanol wordt onder meer ingezet als motorbrandstof, voornamelijk als een additief bij benzine.