cover image

De fase of fasehoek van een periodiek verschijnsel op het tijdstip is de relatieve positie ten opzichte van de periode sinds het begin van een nieuwe cyclus. De fase wordt niet uitgedrukt als fractie van de periode, maar een cyclus wordt gezien als een rondgang over 360° of radialen. Is het verschijnsel op 1/3 van een nieuwe cyclus gekomen, dan is de fase 120°, of . Als het periodieke verschijnsel is, de periode en het begin van de eerste cyclus, is de fase

graden
Golven met dezelfde fase, zij lopen in fase.
De roze, blauwe en groene golven hebben een andere fase dan de zwarte en rode golven.
Harmonische trilling: A is de amplitude, T de periode

of

radialen.

Niet altijd wordt modulo het aantal doorlopen hele cycli gerekend en wordt de fase dus gegeven door:

of

De fase duidt ook wel het aantal uitgevoerde trillingen aan op een tijdstip, gerekend vanaf het tijdstip in termen van cycli van of .

De harmonische trilling of golf wordt beschreven door

,

met

de amplitude van de trilling,
de frequentie,
de verstreken tijd en
de beginfase van de trilling. De beginfase wordt bepaald door de verschuiving van de golf op het begintijdstip . Een beweging met frequentie heeft een periode .