cover image

Fosfine

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Fosfine (volgens de IUPAC-regels: fosfaan), ook bekend als fosforwaterstof of waterstoffosfide, is een fosforverbinding met als brutoformule PH3. Het is een kleurloos, ontvlambaar en zeer giftig gas dat slechts in minieme hoeveelheden oplosbaar is in water.

Quick facts: Fosfine, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Fosfine
Structuurformule en molecuulmodel
Monophosphan.svg
Structuurformule van fosfine
Algemeen
Molecuulformule PH3
IUPAC-naam fosfaan
Andere namen waterstoffosfide, fosforwaterstof, monofosfaan
Molmassa 33,997582 g/mol
SMILES
P
InChI
1S/H3P/h1H3
CAS-nummer 7803-51-2
EG-nummer 232-260-8
PubChem 24404
Beschrijving Kleurloos gas
Vergelijkbaar met ammoniak, arsine, stibine, bismutine
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouderCorrosief
ToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H220 - H280 - H314 - H330 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P260 - P273 - P280 - P284 - P305+P351+P338
Omgang niet inademen, blootstelling vermijden
Opslag gasfles verwijderd houden van direct zonlicht, hitte, vonken en open vlammen; bewaartemperatuur mag niet hoger worden dan 52°C
MAC-waarde 0,14 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,00139 g/cm³
Smeltpunt −133,8 °C
Kookpunt −87,77 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 38 °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,330 g/L
Slecht oplosbaar in water
Viscositeit 1,1 × 10−5 Pa·s
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 0,58 D
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog 5,4 kJ/mol
Sog, 1 bar 210,2 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

De zuivere stof heeft geen geur, maar het commercieel verkrijgbare gas kan een onaangename visachtige geur bezitten, te wijten aan de aanwezigheid van gesubstitueerde fosfines en difosfaan, een veelvoorkomende verontreiniging. Fosfine is al in vrij lage concentraties dodelijk en wordt gebruikt voor bestrijding van ongedierte.[1]

Oops something went wrong: