cover image

Fundamentele natuurkracht

Vier basiskrachten in kwantummechanica / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de natuurkunde zijn vier fundamentele natuurkrachten bekend. Alle krachten volgen uit de vier fundamentele krachten. In volgorde van afnemende sterkte zijn dit:

Table info: , Relatieve magnitude, Reikwijdte, Omschrijvi...
Relatieve magnitudeReikwijdteOmschrijvingOvergebracht door
Sterke kernkracht10401/r7houdt protonen en neutronen in de kern bij elkaargluonen
Elektromagnetische kracht10381/r2krachten tussen geladen deeltjesfotonen
Zwakke kernkracht10151/r5 - 7speelt een rol in diverse vervalprocessenW-bosonen en Z-bosonen
Zwaartekracht11/r2houdt materie op grote schaal bij elkaar gravitonen (hypothetisch)
Close
Elementary_particle_interactions.svg
Bosonen brengen de vier fundamentele natuurkrachten over

In de theoretische natuurkunde tracht men deze krachten te verenigen in een theorie. De vereniging van de elektromagnetische en de zwakke kracht is onomstreden. De combinatie van de sterke kracht met deze twee krachten (de zogenaamde GUT, Grand Unification Theory) is goed onderweg, hoewel er nog geen spoor van experimenteel bewijs is. De combinatie van de zwaartekracht en de andere krachten (genaamd de Theorie van alles), is echter nog steeds problematisch, omdat de zwaartekracht door de algemene relativiteitstheorie wordt beschreven, en de andere krachten door de kwantumtheorie, en die zijn moeilijk te verenigen. Theorieën die hier mogelijk een oplossing bieden, zijn de snaartheorie en de loop-kwantumzwaartekracht.