Gegevensbeschermingsautoriteit (België)

overheidsorganisatie in België / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een Belgische overheidsinstelling die toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Zij is sedert 25 mei 2018 de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter bekend onder de benaming Privacycommissie.[1][2]

1rightarrow_blue.svg Zie voor niet-Belgische instellingen het artikel Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit werd ingesteld in uitvoering van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,[3] in uitvoering van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), die de oprichting van een dergelijke autoriteit voorschrijft. De wet van 3 december 2017 heft de bepalingen van hoofdstuk VII en VIIbis uit de wet van 8 december 1992 op, die de oprichting en werking van de vroegere Commissie regelden.

Op 1 september 2023 is bekendgemaakt dat de Gegevensautoriteit 389 zaken seponeert. De autoriteit lijdt namelijk aan een ernstig personeelstekort.[4]