Geluidslandschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een geluidslandschap, klanklandschap of soundscape is de akoestische omgeving, waargenomen door de mens, bestaande uit geluiden van de natuurkrachten, de dieren en de mens. Dit is het domein van de 'akoestische ecologie'.

Naast dit aangetroffen geluidslandschap is er ook de auditieve ruimte die door de mens doelbewust wordt gecreëerd: zoals de geluiden van klokken of sirenes boven een stad, een soort van primitieve auditieve architectuur.

Ten slotte is er het imaginaire soundscape, dat de spreiding en verplaatsing van dingen en wezens oproept. In de filmzalen is dergelijk soundscape verbonden met het beeld, maar er zijn ook puur auditieve soundscapes (Bill Fontana, vele elektronische muziek met luidsprekers in alle hoeken van de ruimte).

Het woord 'Soundscape' is gevormd naar analogie met 'landschap' (in het Engels landscape).