cover image

Gemeentelijk monument

type monumentstatus in Nederland / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. Het is aan de gemeente om een gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierdoor kan het gebeuren dat een gemeente géén gemeentelijke monumenten kent.[1][2]

Het_Land_van_Belofte.JPG
Het Land van Belofte, een hofstede in Moerkapelle, Zuidplas
Sint-Jan_de_Doperkerk_-_Uitgeest.JPG
de Schanskerk in Uithoorn, die door gemeentelijk ingrijpen niet mag worden gesloopt
Station_Lelystad_C.jpg
Station Lelystad Centrum, een zeer jong monument

Als de gemeentelijke monumentenverordening gebaseerd is op de Erfgoedwet kunnen alleen onroerende zaken als monument worden aangewezen. Registergoederen kunnen ook als monument worden aangewezen als gemeenten hun verordening op andere wetgeving baseren.

Objecten met een gemeentelijke monumentenstatus zijn vaak van lokaal of regionaal belang, terwijl objecten die aangewezen zijn als rijksmonument vaak een nationaal of internationaal belang hebben. Nederland telde in 2010 ongeveer 41.000 adressen[3] die als gemeentelijk monument zijn aangewezen.