Geneesmiddelonderzoek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Geneesmiddelonderzoek kan over het algemeen omschreven worden als een wetenschappelijke activiteit, die binnen bedrijven wordt beoefend met het doel een geneesmiddel als commercieel product op de markt te brengen.

Wat betreft de reguliere medicijnen, is geneesmiddelonderzoek meestal een kostbare, tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid. Het ontwikkelen van één geneesmiddel kan meer dan 10 jaar en honderden miljoenen euro kosten. Daar staat noodzakelijkerwijs tegenover, dat een geneesmiddel zeer winstgevend kan zijn, wanneer het eenmaal op de markt is. Sommige farmacieconcerns, zoals Pfizer, behoren daarom tot de bedrijven met de grootste omzet ter wereld.

Ook buiten het bedrijfsleven, op (universitaire) onderzoeksinstituten, kan veel geneesmiddelonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek dient niet primair een commercieel, maar een wetenschappelijk doel.