Een genie is een mens met een bijzondere begaafdheid die ver uitsteekt boven het gemiddelde of normale. In het algemeen is deze begaafdheid op meer dan één gebied aanwezig. Een exacte grens aangeven tussen normaal, begaafd, hoogbegaafd en geniaal is een kwestie van persoonlijk oordeel. Er zijn genieën op velerlei gebieden en mensen die een extreme enkelvoudige hoogbegaafdheid vertonen.

Er zijn mensen die op een bepaald gebied een extreme hoge begaafdheid tonen maar op de meeste andere gebieden subnormaal functioneren; deze worden wel idiot savants genoemd. Een naar het leven getekend voorbeeld van iemand met het savantsyndroom is de hoofdpersoon van de film Rain Man, vertolkt door Dustin Hoffman.