Geograaf

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een geograaf of aardrijkskundige is iemand die de ruimtelijke omgeving op wetenschappelijke wijze bestudeert. Een geograaf is de mens achter de studie van de aarde en haar ruimtelijke fenomenen, zoals land, water, lucht, mensen en hun culturen. Voor het artikel over het vakgebied zelf, zie het hoofdartikel Aardrijkskunde.

The_Geographer.jpg
Johannes Vermeer - schilderij van 'De Geograaf'

Geografen gebruiken vaak kaarten, statistieken en andere gegevens om patronen en trends te ontdekken en te begrijpen. Geografen kunnen werken in verschillende instellingen, zoals universiteiten, overheden, onderzoeksorganisaties en bedrijven. Ze denken over het algemeen vaak analytisch, integraal, out-of-the-box en multidisciplinair.

Veel bekende geografen komen voort uit andere disciplines dan de geografie. Omgekeerd is de geograaf Willem Frederik Hermans veel bekender geworden als schrijver. Van Johannes Vermeer is een schilderij De geograaf bekend, gesigneerd en gedateerd 1669. Het wordt vaak in verband gebracht met zijn schilderij De Astronoom (1668). Deze twee schilderijen worden wel beschouwd als afspiegeling van de toenemende invloed van wetenschappelijk onderzoek in Europa aan het eind van de 17e eeuw. In de negentiende eeuw werd het uitmuntende werk van individuele geografen als het ware geïnstitutionaliseerd en veranderde daardoor in een wetenschappelijk discours. In diezelfde tijd zagen professionele geografen zich zowel als natuurwetenschapper alsook menswetenschapper.