cover image

Geomorfologie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is een tak van de geografie die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Deze uitwendige vormen kunnen omschreven worden naar:

  • morfometrie: studie van de vorm van het aardoppervlak en de variabiliteit ervan.
  • morfogenese: studie van het ontstaan van de vorm van het aardoppervlak.
  • morfodynamiek: studie van de veranderingen in morfometrie in relatie tot de mechanische krachten die worden uitgeoefend op het aardoppervlak (erosie, transport en afzetting van sediment; stroming van water en golfslag).
  • morfostructuur: studie van de relatie van de vorm van het aardoppervlak met de onderliggende gesteenten.
  • morfochronologie: studie van de evolutie doorheen de tijd van de vorm van het aardoppervlak.
Receding_glacier-nl.svg
Geomorfologische verschijnselen die door glaciale processen gevormd worden.