Geopolitiek

Studie van de effecten van de geografie van de aarde op politiek en internationale betrekkingen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De term geopolitiek kent diverse definities.

Globe.jpg
Gravure van de globe van Sophie en Tycho Brahe

Sommigen benaderen geopolitiek als "het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten". Van Dale definieert geopolitiek als "de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken". De Zweed Rudolf Kjellén stelde in 1924 dat geopolitiek "de leer was van de staat als geografisch organisme of als ruimtelijk fenomeen". De Belgische historicus Jan Van Houtte definieerde geopolitiek in 1945 als "deze tak van de aardrijkskunde en van de politieke wetenschap die de werking van het milieu op de politieke bedrijvigheid van den mensch, en van den mensch op de politieke gesteltenis van het milieu bestudeert". In 2005 definieerde de Belgische politicoloog David Criekemans geopolitiek als "het wetenschappelijk studieveld behorende tot zowel de Politieke Geografie als de Internationale Betrekkingen, die de wisselwerking wil onderzoeken tussen de politiek handelende mens en zijn omgevende territorialiteit (in haar drie dimensies: fysisch-geografisch, menselijk-geografisch en ruimtelijk)". Voor wat de studie van de 'praktische geopolitiek' betreft (de dagelijkse praktijk van staatkunde), betekent dit dat men aandacht heeft voor de vraag in welke mate de eerder genoemde wisselwerking een invloed genereert op het (buitenlands) beleid of op de relatieve 'machtspositie' van de politieke entiteit welke men wenst te analyseren.

Oops something went wrong: