Gerechtsdeurwaarder

rechtsbeambte van wie de taak is juridische decreten en processen uit te doen voeren en arrestaties te plegen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. In de volksmond wordt vaak de term “deurwaarder” gebruikt. Naast de gerechtsdeurwaarder bestaat echter ook de belastingdeurwaarder, die in dienst is van de Rijksbelastingdienst of een lagere overheid zoals een gemeente of een waterschap.