Historicus

iemand die historisch onderzoek verricht / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een historicus of historica (ook wel: geschiedwetenschapper, historiograaf of geschiedkundige) is iemand die historisch onderzoek verricht en hierover publiceert.

De persoon in kwestie heeft een universitaire opleiding voltooid en ten minste de academische graad van master of doctorandus (drs.) behaald, in tegenstelling tot de amateurhistoricus die zich met historisch onderzoek bezighoudt en hiervan verslag doet in publicaties en geen wetenschappelijke opleiding heeft genoten. Een uitzondering op dit laatste vormt degene die - op grond van eigen verdiensten op het terrein van historisch onderzoek en geschiedschrijving - aan een universiteit een eredoctoraat (doctoraat honoris causa) heeft ontvangen.