Godslastering

belediging van of geen respectloze uitlating over goddelijke entiteiten / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Godslastering of blasfemie (uit het Oudgrieks: βλασφημία, van βλάπτειν, bláptein, "beledigen" en φήμη, phḕmē, "reputatie", waarvan het Latijnse blasphemia is afgeleid, letterlijk: "smaad") is het kwaadspreken van een godheid of van aan de goden gewijde zaken. Dit kan het bespotten van een god of opperwezen zijn of van godsdienstige tradities, door gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de godheid te zijn voorbehouden kan als godslastering aangemerkt worden.

BlasphemyDurer.jpg
Van Blasfemie, uit Het Narrenschip, houtsnede, toegeschreven aan Albrecht Dürer
F%C3%A9licien_Rops_-_La_tentation_de_Saint_Antoine.jpg
De verzoeking van de Heilige Antonius door Félicien Rops. Een voorbeeld van een godslasterlijk bedoelde pasteltekening uit het einde van de 19e eeuw.

Oops something went wrong: