Goniometrische functie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een goniometrische functie, ook wel trigonometrische functie genoemd, is een oorspronkelijk in de goniometrie gedefinieerde functie van een hoek die een verband legt tussen een scherpe hoek in een rechthoekige driehoek en de verhouding van bepaalde zijden van die driehoek. In de wiskunde zijn deze functies gegeneraliseerd. De inverse van de goniometrische functie is de cyclometrische functie.

De meest gebruikte goniometrische functies zijn:

In de onderstaande tabel staan enkele verbanden tussen de verschillende goniometrische functies.

Functie Afkorting in radialen
Sinus sin
Cosinus cos
Tangens tan of tg
Cotangens cot
Secans sec
Cosecans csc
(of cosec)