Haakje

leestekens voor het afzonderen van een niet-essentiële passage in een zin / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Haakjes zijn leestekens die gewoonlijk in paren voorkomen en die elkaars gespiegelde zijn, een openingshaakje, haakje openen, en een sluitingshaakje, haakje sluiten. In deze combinatie worden de haakjes ook gebruikt. Het openingshaakje en het sluitingshaakje zijn daardoor bepaald dat de "holle" kanten van de haakje naar elkaar gericht zijn.

  • Meest gebruikt zijn de ronde haakjes: ( ) (Engels: round brackets, Brits-Engels: brackets, Amerikaans-Engels: parentheses)
  • In gewone tekst minder vaak voorkomend zijn de rechte haakjes, blokhaken of bijbelhaken: [ ] (Engels: square brackets, Amerikaans-Engels: brackets)
  • Daarnaast zijn er nog de punthaakjes, vishaakjes, hoekankers, hoekhaakjes: ⟨ ⟩ (Engels: angle brackets, chevrons)
  • En ten slotte de accolades: { }, die ook wel tot de haakjes gerekend worden. (Engels: curly brackets, braces)
() [] ⟨⟩ {}
Leestekens
aanhalingstekens( ,  , " ",  , ' ' )
accolade( { } )
afbreekteken( - )
apostrof( )
beletselteken( )
dubbelepunt( : )
gedachtestreepje of
kastlijntje
( , )
guillemets( « » )
haakjes( ( ), [ ],   )
komma( , )
koppelteken( - )
liggend streepje( -, , , _ )
omgekeerd uitroepteken( ¡ )
omgekeerd vraagteken( ¿ )
punt( . )
puntkomma( ; )
schuine streep( / )
uitroepteken( ! )
vraagteken( ? )
weglatingsstreepje( - )
Woordscheiding
hoge punt( · )
spatie(   )
Algemene typografie
ampersand( & )
apenstaartje( @ )
asterisk( * )
backslash( \ )
bullet( )
accent( )
caret/dakje( ^ )
emoticon( :-) )
gelijkteken( = )
graad( ° )
hekje( # )
munteenheidsteken( ¤ )
obelisk( , )
paragraafsymbool( § )
alineateken( )
procentteken( % )
promille( )
tilde( ~ )
trema( ¨ )
umlaut( ¨ )
laag streepje/underscore( _ )
sluisteken( |, ¦ )
Ongebruikelijke typografie
asterisme( )
lozenge( )
interrobang( )
ironieteken( Ironieteken.svg )
referentieteken( )
dusteken( )
zero-width space( )