Hof van Justitie van de Europese Unie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie.[1] Het is de overkoepelende term (ingevoerd sinds het Verdrag van Lissabon) voor het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken.[2] Volgens artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verzekert het de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen.[3]

Quick facts: Hof van Justitie van de Europese Unie, Type, ...
Hof van Justitie van de Europese Unie
Het Palais de la Cour de Justice in Luxemburg (2019)
Type Europese cassatierechter
Werktalen Frans
Jurisdictie  Europese Unie
Zittingsplaats(en)  Luxemburg
Geschiedenis
Opgericht 1952
Samenstelling
Samenstelling Hof van Justitie
Gerecht
Gerecht voor ambtenarenzaken (tot 1 september 2016)
Website
curia.europa.eu
Portaal    Mens & maatschappij
Close

Sinds de oprichting in 1952 zijn er duizenden zaken bij het Hof aanhangig gemaakt. Om deze stroom te verwerken en de rechtsbescherming van de burgers te verbeteren, is in 1989 een Gerecht toegevoegd. Dit Gerecht spreekt zich in eerste instantie uit in bepaalde categorieën van zaken, zoals geschillen die verband houden met mededingingsregels en hoger beroep dat door particulieren is ingediend. Bovendien is het sinds het Verdrag van Nice mogelijk geworden om gespecialiseerde rechtbanken in het leven te roepen. Het in 2004 ingestelde Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie was tot september 2016 het enige.[4]

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is gevestigd in Luxemburg.