Hurritische mythologie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Hurritische mythologie is de verzameling mythen van de Hurrieten. Hun mythologie is beïnvloed door de Mesopotamische mythologie, maar bevat tevens Indo-Europese elementen van autochtone origine. De Hurrieten hadden nauw contact met de Hettieten. Het Hettitische Rijk strekte zich op zijn hoogtepunt uit van centraal Anatolië tot het noordwesten van Syrië en opper-Mesopotamië.

De Hettieten namen een groot aantal goden over van buurvolkeren, zoals de goden uit Mesopotamië en ook die van de Hurrieten. De Hittieten namen op hun veroveringstochten bovendien veel goden van vijandelijke volken over, omdat dit de interne cohesie binnen het rijk versterkte (cf. Imperium Romanum)

Oops something went wrong: