cover image

Hyperlink

computertterm, die duidt op een verwijzing in de tekst / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is bij een computer en internet een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een webpagina) die de gebruiker kan volgen om naar een andere plaats te gaan. Dit wordt vaak gedaan met een muis waarvan de cursor op de link wordt geplaatst en de linker muisknop wordt aangeklikt, of bij een aanraakscherm door de link aan te raken (handelingen die meer in het algemeen gebruikt worden om in apps keuzes aan te geven). Vaak gaat het om een link in een webpagina die in een browser wordt getoond, bij het activeren komt de nieuwe webpagina dan vaak in hetzelfde browservenster (de oude webpagina wordt daar vervangen), maar het kan ook bijvoorbeeld in een tekstverwerker of een pdf-bestand zijn, bij het activeren wordt dan een browservenster geopend.

Hyperlink-Wikipedia.svg
Typische weergave van een hyperlink: een gekleurde, onderstreepte tekst met een veranderende muisaanwijzer

Een hyperlink heeft een vertrekpunt (de plek in een document waar de link zichtbaar is en geactiveerd kan worden) en kan voeren naar een specifiek aankomstpunt binnen een document; vertrek- en aankomstpunten worden de ankers van de hyperlink genoemd. Een anker is meestal een stukje tekst, maar kan ook een afbeelding of andersoortig element op de pagina zijn.

In de meeste implementaties van hypertekst wordt een hyperlink gespecificeerd door een verwijzing naar het aankomstpunt aan het vertrekpunt toe te voegen.

Bijvoorbeeld: in HTML, de documentspecificatietaal van het world wide web, wordt een aankomstpunt gemarkeerd met een speciaal attribuut, meestal id, en wordt de koppeling zelf gespecificeerd door aan het vertrekpunt een verwijzing naar het aankomstpunt aan toe te voegen in de vorm van een URL:

Table info: Anker (aankomstpunt), Hyperlink anker (vertr...
Anker (aankomstpunt) Hyperlink: anker (vertrekpunt) met verwijzing naar aankomstpunt
<h2 id="ankernaam">Kop</h2>
Verouderd:
<h2><a name="ankernaam">Kop</a></h2>
<a href="pagina.html#ankernaam">Link</a>
Close

Veel hypertekst is te verdelen in onafhankelijk onderhouden verzamelingen "hyperdocumenten"; het wereldwijde web bestaat bijvoorbeeld uit websites. Deze documenten hebben meestal een algemene voorpagina (de hoofdpagina van een website). Het maken van hyperlinks naar andere pagina's dan de beginpagina wordt dieplinken genoemd.