De Illyriërs waren een historisch Indo-Europees volk dat het westen van het Balkanschiereiland bewoonde. Zij spraken Illyrisch. De streek die zij bewoonden werd/wordt ook Illyrië of Illyricum genoemd. Na de Romeinse overheersing op de Balkan en de Slavische migratie verdwenen sporen van de Illyriërs als gevolg van de kerstening in het van oudsher paganistisch gebied. In de 11e eeuw werden de huidige Albanezen nog wel gelinkt aan de Illyrische stam Albanoi toen de Byzantijnen spraken over geweldadig verzet van een 'Indo-Europees volk'. Taalkundig wordt deze theorie versterkt, terwijl het door sommige andere historici wordt betwist. [1][2]

Leefgebied van de Illyrische stammen