Intellectueel eigendom

juridisch concept / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Intellectueel eigendom, intellectuele rechten of intellectuele eigendomsrechten is een reeks rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Intellectuele-eigendomsrechten zijn de quasi-exclusieve (vrijwel uitsluitende, namelijk van derden) rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest. Tot de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht, naburige rechten, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.

WIPO3.JPG
Het hoofdkantoor van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom in Genève

Oops something went wrong: