cover image

Israëlische nederzetting

kolonie van Joodse Israëliërs in bezet gebied / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een Israëlische nederzetting is een kolonie van Joodse Israëliërs in gebieden die door Israël zijn veroverd en bezet gedurende de Zesdaagse Oorlog van 1967. De bewoners van de nederzettingen worden aangeduid als kolonisten. De nederzettingen bevinden zich in de door Israël bezette gebieden, waaronder de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem[1] (in weerwil van Resolutie 478 Veiligheidsraad Verenigde Naties) en op de op Syrië veroverde Golanhoogvlakte.[2] Tot 1979 waren er ook nederzettingen op het Egyptische schiereiland Sinaï, en tot 2005 in de Palestijnse Gazastrook.

Westbankjan06.jpg
Kaart van de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (en in Oost-Jeruzalem), 1 januari 2006
Barrier_near_Bethlehem_2011.jpg
Groene lijn, Israëlische Westoeverbarrière en nederzettingen in omgeving Bethlehem, 2011

Israël stelt dat het land historische rechten heeft op de Westelijke Jordaanoever (waar de meeste nederzettingen zich bevinden), daar er reeds voor de jaartelling al Joodse bewoning was in het gebied (het Koninkrijk Juda en het Koninkrijk Israël).[3] De westelijke Jordaanoever werd in 1967 veroverd op Jordanië, dat het gebied echter ook had bezet. Om die reden noemt Israël de gebieden niet bezet maar betwist en dient de definitieve status volgens hen geregeld te worden in een vredesakkoord. Ook wordt dikwijls verwezen naar de Balfourverklaring.[4]

Israël breidt de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever nog altijd verder uit, ondanks toenemende druk van de internationale gemeenschap om hiermee te stoppen.[5][6][7] Israël wil in aanvulling op Oost-Jeruzalem in eerste instantie nog eens 30 procent van de Westelijke Jordaanoever annexeren.[8]

De Europese Unie (EU) en de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap beschouwen alle nederzettingen als illegaal volgens internationaal recht. Israël bestrijdt dit echter en stelt dat het land historische rechten heeft op de Westelijke Jordaanoever (waar de meeste nederzettingen zich bevinden), omdat het de bakermat van de Joodse beschaving zou zijn geweest en er al duizenden jaren Joodse gemeenschappen zouden hebben bestaan.[3]

Sinds 2019 beschouwen de Verenigde Staten (VS) onder de voormalige Amerikaanse president, Donald Trump, Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als strijdig met internationaal recht,[9] de EU is het hier echter niet mee eens.[10][11] Het door een bezettingsmacht intentioneel vestigen van haar burgers in bezet gebied geldt als een oorlogsmisdaad.[12][13]

Oops something went wrong: