cover image

Jacht (activiteit)

opsporen, vervolgen, bemachtigen en doden van wilde dieren / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Jacht is het opsporen, bemachtigen en doden van wilde dieren, of pogingen daartoe, om deze dieren te benutten of te bestrijden[1][2][3].

Paul_Childerley_driven_hunt_Finland_03_cropped.jpg
Een jager tijdens een drukjacht.

Vlees van bejaagde dieren wordt vaak als voedsel gebruikt, en andere delen van het dier voor doeleinden als kleding, gereedschap of muziekinstrumenten. Voor mensen gevaarlijke dieren worden wel bejaagd uit veiligheidsoverwegingen, zoals beren en leeuwen. Sommige jagers menen daarmee hun moed en behendigheid te tonen.

Daarnaast vindt jacht plaats in verband met bijvoorbeeld verkeersveiligheid of schade aan gewassen of infrastructuur. Ook vindt jacht plaats in het kader van natuurbeheer, om te grote populaties te voorkomen van bepaalde dieren die anders schade aan belangrijk geachte flora of fauna aanbrengen. Dit soort jacht wordt wel aangeduid met faunabeheer, wildbeheer of beheersjacht.

Net als in andere Europese landen, bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, is de jacht in Nederland in beginsel een eigendomsrecht van de grondeigenaar.[3][4][5] Die kan het jachtrecht verhuren of zelf uitoefenen.[3] Iedereen kan in principe een jachtgebied huren of jagen als genodigde van een jachtgerechtigde.[3] Nederland telt ongeveer 27.000 jachtaktehouders en heeft met 1,6 jagers per 1000 inwoners een van de laagste jager/inwonersratio's in Europa.[6][7] De voorwaarden en regels in de Nederlandse jachtwetgeving worden in vergelijking met die in andere landen als bureaucratisch en restrictief beschouwd.[8][9]

Dealer_the_Labrador_Retriever_and_a_redhead_duck.jpg
Een jachthond apporteert een Amerikaanse tafeleend

Oops something went wrong: