Jeugdinformatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Jeugdinformatie is informatie die betrekking heeft op de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren en die:

  • hen ondersteunt in ontwikkeling en verzelfstandiging
  • een overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden en kansen op een objectieve, accurate, volledige wijze
  • hun maatschappelijke positie verstevigt
  • op hen gericht is en op hun maat vertaald werd

Daarbij gebeurt informatieverstrekking zowel via ontsluiting van informatiedragers als via de dienstverlening van intermediairen. Informatie is een recht dat erkend werd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in de Conventie voor de Rechten van het Kind, in de Europese Conventie voor de Bescherming van de Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden, en in een aanbeveling van de Europese Raad betreffende informatie en advies voor jongeren in Europa.