cover image

Jurisprudentie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Jurisprudentie is de aanduiding voor het geheel van rechterlijke beslissingen in een bepaald rechtsstelsel.[1] De term wordt ook gebruikt in specifieke zin en verwijst dan naar de in een rechtstelsel heersende opvatting inzake ene bepaalde rechtsvraag zoals deze blijkt uit rechterlijke beslissingen in hogere instantie(s). Jurisprudentie vormt een aanknopingspunt voor rechters om te oordelen in latere soortgelijke gevallen en voor rechtsgeleerderden en mensen uit de rechtspraktijk, om een juridische mening te vormen over een bepaald onderwerp.

Supreme_Court_of_the_Netherlands%2C_large_courtroom_%28cropped%29.jpg
Hoge Raad der Nederlanden, grote zittingszaal

De belangrijkste uitspraken worden gepubliceerd in vaktijdschrijften als Nederlandse Jurisprudentie, AB Rechtspraak Bestuursrecht, Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) of het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Verder verzorgt in Nederland de overheid sinds 2012 de online publicatie van een brede selectie aan rechterlijke uitspraken op de website rechtspraak.nl.[2] Dit gebeurt geanonimiseerd.