Kaliumbromide

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Kaliumbromide (KBr) is een zout dat is opgebouwd uit kalium- en bromide-ionen. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat goed oplosbaar is in water.

Quick facts: Kaliumbromide, Structuurformule en molecuulmo...
Kaliumbromide
Structuurformule en molecuulmodel
Kaliumbromide.JPG
Kaliumbromide-kristallen
Algemeen
Molecuulformule KBr
IUPAC-naam kaliumbromide
Molmassa 119,0023 g/mol
CAS-nummer 7758-02-3
EG-nummer 231-830-3
PubChem 253877
Beschrijving Vaste stof met een kenmerkende smaak
Vergelijkbaar met natriumchloride, natriumbromide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P305+P351+P338
Omgang Contact met de ogen vermijden
Opslag Vochtvrij, in een afgesloten recipiënt
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit of kleurloos
Dichtheid 2,75 g/cm³
Smeltpunt 734 °C
Kookpunt 1435 °C
Oplosbaarheid in water (bij 0°C) 535 g/L
Goed oplosbaar in water
Slecht oplosbaar in ethanol
Onoplosbaar in hexaan
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur Kubisch vlakgecentreerd
Dipoolmoment 10,41 D
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close