Kandidaats

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De kandidaatsbul of kortweg het kandidaats, in Nederland soms kortweg kantjes, in Vlaanderen kandidaatsdiploma of kandidatuur, is een universitair diploma dat de universiteit aan studenten uitreikt die met goed gevolg het kandidaatsexamen hebben afgelegd. Na het behalen van de bul mag de academische titel candidatus (cand.) of kandidaat (kand.) gevoerd worden. Dit is de laagste academische graad die kan worden behaald.

Het kandidaatsexamen vindt plaats nadat de student een aanzienlijk en vooraf vastgelegd deel van de opleiding heeft voltooid; bij een vijfjarige of langere opleiding gewoonlijk na voltooiing van het derde jaar. Studenten aan een vierjarige opleiding krijgen de bul aan het einde van hun tweede, of gedurende hun derde jaar, afhankelijk van de door de instelling opgestelde criteria.