Een kanon is een stuk geschut dat een projectiel in een nagenoeg rechte baan op het doel afschiet. Geschut van dit type wordt ook wel vlakbaangeschut genoemd (in tegenstelling tot krombaangeschut of worpgeschut, dat projectielen over hindernissen heen kan schieten).

Kanon
Tsarenkanon in Moskou
Bronzen scheepskanon, achttienponder (kogels van achttien pond), opgedoken bij Terschelling
Britse Mark II 25-ponder
Het Amerikaanse slagschip USS Iowa schiet zijn 41 cm-kanonnen af tijdens een oefening.
Nederlands Goalkeeper snelvuurkanon
Alternatief gebruik van oud scheepskanon
Brits marinekanon uit de 18e eeuw met gereedschap (Kasteel de Goede Hoop, Kaapstad).