Kelten

etnische groep / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Kelten waren volkeren en stammen die gedurende het millennium voor het begin van de jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. Een Kelt was en is een spreker van een Keltische taal.

Celts_in_Europe.png
De Kelten in Europa en Anatolië, vroeger en nu:
 Hallstatt en La Tène kerngebied, rond de 6e eeuw v.Chr.
 Andere delen van Europa waar vroeger Kelten woonden
 De zes overgebleven Keltische gebieden
 Gebieden waar thans nog een Keltische taal wordt gesproken

Hun voorouders verspreidden zich vanuit een kerngebied in Centraal-Europa zowel in westelijke als oostelijke richting. Rond het begin van de jaartelling bevolkten Keltische stammen de Britse Eilanden, Gallië, het Iberisch Schiereiland en delen van Midden-Europa, de Balkan en als Galaten zelfs Anatolië. De Keltische talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie.

Kenmerkende elkaar opvolgende Keltische culturen zijn de Hallstatt-cultuur, de La Tène-periode gevolgd door de Gallo-Romeinse periode en ten slotte de periode van de Keltische naties tot op heden, zoals aangegeven op het kaartje hiernaast. Kelten dreven handel met Romeinen.