Kenobject

empirisch voorwerp / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een kenobject of kennisobject is de manier waarop een empirisch voorwerp of verschijnsel wordt beschouwd. De te onderzoeken werkelijkheid kan verschillend worden beschouwd, afhankelijk van wetenschappelijke vakdiscipline, studierichting, gedachte, hypothese, model, theorie of beroep. Zo is de kennis over een stad anders bij een stedenbouwkundige dan bij een socioloog, politicus, politieagent of taxichauffeur. Het object is te onderscheiden van dit kennende subject.

Het begrip kenobject stamt uit de kennistheorie en wetenschapsfilosofie waar pas sinds Immanuel Kant (1724-1804) duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen subject en object, de werkelijkheid als Ding an sich. Het object wordt gezien als de buiten het denken en denkend subject bestaande werkelijkheid.

Oops something went wrong: